Liên hệ

Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh RƠM VIỆT

Địa chỉ: Xóm trên, thôn Lãng Cầu, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 0818.087.541 – 0818.087.541

Email: congtytnhhromviet@gmail.com

Top